EMISSIÓ DE CERTIFICAT DE DESINFECCIÓ CONTRA EL COVID-19

NETEJA I DESINFECCIÓ

Les autoritats sanitàries recomanen reforçar la neteja i desinfecció en zones comunes amb una major freqüència.

Netgar proporciona el servei de neteja i desinfecció

Servei de neteja professional i desinfecció total amb aplicació de desinfectants viricides autoritzats pel Ministerio de Sanidad tipus TP2.  Aquests son aplicats mitjançant equips homologats de nebulització en fred, dispersió micronitzades o de forma manual per la desinfecció al detall de superfícies, estris, manetes etc..

Procés de neteja i desinfecció

Xicons_miniature_SVG

1. INSPECCIÓ INICIAL

Netgar ofereix un servei 100% professional de neteja i desinfecció. Prèviament el responsable es desplaça per valorar les necessitats del client “in situ”. Conèixer els espais a tractar, escoltar les necessitats el client, tractaments a realitzar per poder fer una valoració 100% personalitzada.

2. NETEJA PROFUNDA

És imprescindible realitzar una neteja a fons prèvia a la desinfecció per a garantir els mínims higiènics i de seguretat  per als operaris i garantir l’efectivitat de la desinfecció posterior.

3. CONTROL ACTIU

L’ Aplicació del desinfectant/s escollit i la tècnica d’aplicació segons tipus instal·lació i risc d’exposició queda determinat durant la inspecció inicial.

La desinfecció Covid-19 constitueix amb la realització de tres tipus diferents de desinfeccions segons l’espai o els elements a tractar

 

Comptem amb un estricte protocol d’higiene on prèviament es realitza una neteja professional per eliminar la brutícia de superficies o objectes per posteriorment realitzar el tractament de desinfecció que més s’adequi mitjançant nebulitzacions d’espais i/o tractaments directes sobre superfícies afectades amb desinfectants virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Serà un responsable tècnic qui determinarà el programa d’actuació i les mesures de seguretat a prendre.

CONTACTI AMB NOSALTRES PER SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

SERVEIS DE NETEJA + DESINFECCIÓ