POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE NETEGES GARROTXA, S.L.

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se  presencialment o en navegar o interaccionar per la pàgina  WEB  Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per NETEGES GARROTXA, S.L., amb  CIF B17648353 i domicili social a Carrer Terrassa, 31, 17800 Olot, telèfon 972 266 129 i mail netgar@netgar.com.

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos? Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

ApartatDadesFinalitat i legitimacióDestinatari
CONTACTENom, cognoms, adreça, telèfon  i mail.

Gestió les peticions d’informació i de pressupostos. Tractament legitimats per la pròpia relació contractual

No estan previstes

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. NETEGES GARROTXA, S.L.  no utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels seus usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de NETEGES GARROTXA, S.L per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: netgar@netgar.com 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials Per a la publicació de fotografies o vídeos dels associats  al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents NETEGES GARROTXA, S.L adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades? NETEGES GARROTXA, S.L guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades? NETEGES GARROTXA, S.L només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat NETEGES GARROTXA, S.L assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DERTCONTINGUTCANAL D’ATENCIO
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

 

netgar@netgar.com

RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

–        Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–        Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE NETEGES GARROTXA, S.L.

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se  presencialment o en navegar o interaccionar per la pàgina  WEB  Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per NETEGES GARROTXA, S.L., amb  CIF B17648353 i domicili social a Carrer Terrassa, 31, 17800 Olot, telèfon 972 266 129 i mail netgar@netgar.com.

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos? Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

ApartatDadesFinalitat i legitimacióDestinatari
CONTACTENom, cognoms, adreça, telèfon  i mail.

Gestió les peticions d’informació i de pressupostos. Tractament legitimats per la pròpia relació contractual

No estan previstes

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. NETEGES GARROTXA, S.L.  no utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels seus usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de NETEGES GARROTXA, S.L per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: netgar@netgar.com 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials Per a la publicació de fotografies o vídeos dels associats  al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents NETEGES GARROTXA, S.L adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades? NETEGES GARROTXA, S.L guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades? NETEGES GARROTXA, S.L només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat NETEGES GARROTXA, S.L assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DERTCONTINGUTCANAL D’ATENCIO
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

 

netgar@netgar.com

RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

–        Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–        Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

POLÍTICA DE COOKIES